Medaljehopper, tidligere og nuværende avlshopper på Stutteri Hønnerup

Vi har avlet DV dressurheste på Stutteri Hønnerup i over 40år. Dette har resulteret i en lang række medaljer fra forbundet.

GRDH Hønnerups Pink Lady
GRDH Hønnerups Delay
GRDH Hønnerups Fudosa

ESRDH Friesen
ESRDH Hønnerups Unit
ESRDH Hønnerups Universe
SRDH Hønnerups Vendetta
SRDH Hønnerups Ecstacy
SRDH Hønnerups Lidell

BRDH Hønnerups Catwalk
BRDH Hønnerups Dioxin
BRDH Hønnerps Galena

Medalje for afkomssamlinger:
ESDS Kaliz
EGRDH Hønnerps Yo-yo

Avlshopper som har opnået status som Elitehopper:
ESDS Kaliz
ESRDH Friesen
ESRDH Hønnerups Unit
ESRDH Hønnerups Universe
EGRDH Hønnerups Yo-yo